top of page

Trung tâm Truyền thông

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Yêu cầu phương tiện truyền thông

Chi phí thấp hoặc hoàn toàn miễn phí, chúng tôi cung cấp gói phúc lợi bao gồm phúc lợi cho nhân viên của chúng tôi.

Elly McNeal

Trưởng phòng đối ngoại

Jared Anderson

Giám đốc truyền thông

Mọi thắc mắc về truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

bottom of page