top of page

Lĩnh vực chuyên môn

Chúng tôi mang sự sáng tạo của mình đến mọi dự án, chứng minh rằng không có gì là không thể.

01

Dầu khí

Ngành dầu khí truyền thống đang chuyển đổi để thích ứng với nhu cầu mới của thị trường: giảm khí thải nhà kín. Khách hàng của chúng tôi đang tìm ra những con đường mới và những cách thức mới để đáp ứng nhu cầu đó. 

Thông qua thiết kế mới, chúng tôi có các công cụ và kiến thức để mang đến cho khách hàng những câu trả lời và hỗ trợ phát triển dự án.

02

Xử lý nước

Từ nhựa sử dụng một lần đến chất thải công nghiệp của xã hội hiện đại đã ảnh hưởng đáng kể lên môi trường của hành tinh chúng ta.

Tại Aeron, các chuyên gia của chúng tôi, thông qua mạng lưới của các nhà cung cấp công nghệ và kỹ thuật, sẽ mang những hiểu biết thực tế, kinh tế áp dụng cho cơ sở cũng như áp dụng vào chiến lược tái chế tốt nhất của bạn.

03

Tái chế rác thải

Từ nhựa sử dụng một lần đến chất thải công nghiệp của xã hội hiện đại đã ảnh hưởng đáng kể lên môi trường của hành tinh chúng ta.

Tại Aeron, các chuyên gia của chúng tôi, thông qua mạng lưới của các nhà cung cấp công nghệ và kỹ thuật, sẽ mang những hiểu biết thực tế, kinh tế áp dụng cho cơ sở cũng như áp dụng vào chiến lược tái chế tốt nhất của bạn.

04

Năng lượng

Chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng của mình về cách phát triển năng lượng hơn 15 năm, chúng tôi đã phát triển sự hiểu biết về công nghệ, các công cụ và quy trình để giúp khách hàng của mình trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững. 

Bất kể thách thức năng lượng của bạn là gì, chúng tôi luôn ở đây để hợp tác với bạn nhằm tìm ra các giải pháp bền vững. Hãy để chúng tôi là đối tác tin cậy của bạn.

05

Thực phẩm & Đồ uống

Tại Aeron, chúng tôi cung cấp dịch vụ mô hình hóa 3D cho cơ sở vật chất và nhà máy công nghiệp như nhà máy xử lý nước, nước giải khát, xử lý nước thải và cấp nước cho lò hơi trong các ngành kinh doanh khác nhau như bia, nước ngọt, công nghiệp sữa, thực phẩm, bánh kẹo, v.v. .

Hãy liên lạc để tìm hiểu thêm về khả năng của chúng tôi và cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

06

Hóa chất

Ngành dầu khí truyền thống đang chuyển đổi để thích ứng với nhu cầu mới của thị trường: giảm khí thải nhà kín. Khách hàng của chúng tôi đang tìm ra những con đường mới và những cách thức mới để đáp ứng nhu cầu đó. 

Thông qua thiết kế mới, chúng tôi có các công cụ và kiến thức để mang đến cho khách hàng những câu trả lời và hỗ trợ phát triển dự án.

Dự án

Gói thầu

máy nén khí LP

Dự án: Pengadaan 

Khách hàng: SSK Migas & Pertamia EP

Gói thầu: Máy nén khí LP 

Gói thầu

nước thải sạch

Dự án: Phát triển vùng mỏ Buzios 

Khách hàng: PETROBRAS

Gói thầu: Máy làm nước ngọt

Nhà máy xử lý nước thải

Dự án: WWP-KL 

Khách hàng: SSK Migas & Pertamia EP

Gói thầu: Nhà máy xử lý nước thải

bottom of page